Annons

Vitamin K2 minskar cancerrisk

Män som äter mat innehållande vitamin K2 löper minskad risk att drabbas
av framskriden prostatacancer. Slutsatsen kommer från en tysk studie i
American Journal of Clinical Nutrition.

14 apr 2008, kl 13:58
1

Annons

Forskarna använde ett frågeformulär för att uppskatta intaget av vitamin K1 och K2 via maten hos drygt 11 000 män. Under de åtta år som studien pågick drabbades 268 av männen av prostatacancer. Ett samband mellan intag av vitamin K2 och minskad risk för prostatacancer, speciellt de framskridna formerna, kunde ses. Däremot såg forskarna inget samband mellan vitamin K1 och prostatacancer.

Vitamin K2 (menakinoner) finns framför allt i kött och fermenterade livsmedel, som ost. Studien visar att associationen med den minskade cancerrisken var starkast när vitamin K2 kom från mejeriprodukter jämför med när kött eller köttprodukter var källan. Vitamin K1 (fyllokinon) hittas i gröna bladgrönsaker.

Vitamin K har uppvisat tumörhämmande egenskaper vid flera studier på cancercellinjer, skriver forskarna. Men vad de känner till har aldrig tidigare epidemiologiska studier av vitamin K-intag via maten och utveckling av prostatacancer genomförts. De efterfrågar därför fler studier för att säkerställa sambandet.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Mycket intressant artikel om vitamin k2 och dess inverkan på
    prostatacancer. Undrar hur k2 står sig i förhållande till hydro-
    furaner vad gäller positiv inverkan på prostacancer.