Vilka covidpatienter bör få Paxlovid?
Coronavirus. Foto: Centre for disease control, CDC. Alissa Eckert, Dan Higgins.

Vilka covidpatienter bör få Paxlovid?

Infektionsspecialister vill se en uppdaterad hälsoekonomisk analys av det antivirala läkemedlet Paxlovid mot covid-19, som numer finns på apotek.

25 jan 2023, kl 10:06
0

Fredrik Kahn

Fredrik Kahn.

Det behövs en uppdaterad hälsoekonomisk analys av Paxlovid (nirmatrelvir, ritonavir), den första orala antivirala behandlingen mot covid-19. Det skrev tre specialister på infektionssjukdomar nyligen i en kommentar i Läkartidningen.

– Vi behöver aktuellare siffror än de som nu finns för att på ett säkrare sätt kunna välja vilka patienter som bör få behandlingen, säger en av författarna, docent och överläkare Fredrik Kahn vid Skånes universitetssjukhus i Lund, till Läkemedelsvärlden.

Paxlovid ska ges tidigt

Sedan i december finns Paxlovid på apotek och kan skrivas ut på recept. Behandlingen är en femdagarskur som ska sättas in tidigt i sjukdomsförloppet. Det verkliga priset på apoteket är 9 914 kronor, men kunden betalar ett subventionerat pris eftersom Paxlovid ingår i läkemedelsförmånen.

– Det är välkommet att Paxlovid numer finns på apotek eftersom det på så sätt blir mer lättillgängligt för patienterna. Men frågan är vilka patienter som ska ha det, säger Fredrik Kahn.

När det gäller personer med kraftigt sänkt immunförsvar på grund av vissa sjukdomar eller behandlingar råder det ingen tvekan. Dessa får sämre effekt av vaccinering och är i riskzonen för allvarlig covid-19. För dem är antiviral behandling senast fem dagar efter insjuknandet en viktig insats som kan minska risken för sjukhusinläggning.

– Det är viktigt att alla i riskgrupperna får information om att testa sig så fort de får infektionssymtom så att behandlingen hinner sättas in i tid, säger Fredrik Kahn.

Kräver flera överväganden av primärvården

Vilka covidinfekterade i övrigt som bör få recept på Paxlovid är, menar han, svårare att svara på. Han ser en fara för att det kan bli krävande för primärvården att hantera en stark efterfrågan från patienter på Paxlovid. Detta eftersom primärvårdsläkaren behöver göra flera komplicerade överväganden.

Det första övervägandet är om patienten enligt nuvarande evidensläge har ökad risk för allvarlig covid-19 och därmed tydlig nytta av behandlingen. Som en vägledning har Svenska infektionsläkarföreningen i sitt nationella vårdprogram för covid-19 fört in rekommendationer för vilka riskgrupper som utöver svårt immunsupprimerade rekommenderas behandling med Paxlovid.

Hög ålder, att ha en eller fler andra riskfaktorer samt ingen covidvaccination eller infektion av sars-cov-2 det senaste halvåret är, enligt dessa rekommendationer, faktorer som bidrar till att en person sannolikt har nytta av Paxlovid. Läkaren behöver göra en helhetsbedömning i varje enskilt fall.

– En i övrigt frisk, snuvig 40-åring bör inte vara aktuell, säger Fredrik Kahn.

Efterlyser uppdaterad analys av Paxlovid

Förskrivande läkare behöver också göra en noggrann genomgång av vilka andra läkemedel patienten eventuellt använder. Det är viktigt eftersom Paxlovids ena komponent, ritonavir, har stor risk för allvarliga interaktioner med en rad andra vanliga läkemedel och naturläkemedel.

Dessutom behöver vården vidta olika praktiska smittskyddsåtgärder eftersom det handlar om covidinfekterade personer.

– Det här kan bli ett tidskrävande arbete för primärvården och då finns även risken för undanträngningseffekter. Att kanske patienter med andra sjukdomar får vänta längre på att få vård.

Allt detta gör, framhåller han, att det är extra viktigt med en tillförlitlig, hälsoekonomisk analys av Paxlovid.

– Det behövs underlag för ännu tydligare rekommendationer.

Analys behöver baseras på nuläget

Inför beslutet att ta in läkemedlet i läkemedelsförmånen gjorde Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, en analys. Men de siffrorna är inaktuella och går inte att använda i dag, framhåller Fredrik Kahn och hans medförfattare i Läkartidningen. De anser att TLV:s jämförelse av Paxlovid med Veklury (remdesivir) blir missvisande. Bland annat för att Veklury främst används i slutenvården.

Dessutom är data för Veklury baserade på studier som gjordes 2020. Då dominerande andra sars-cov-2-varianter och större delen av befolkningen saknade immunitet.

– TLV har inte gjort någon hälsoekonomisk analys baserad på nuvarande situation när omikronvarianten dominerar och vi har en välvaccinerad befolkning med ett gott immunitetsläge, säger Fredrik Kahn.

Vill undvika onödiga samhällskostnader

De tre infektionsspecialisterna pekar inte ut vilken aktör som bör göra den förnyade analysen. Men de understryker att det i väntan på den är viktigt att förskrivarna följer rekommendationerna i vårdprogrammet.

– Det är tills vidare det bästa vi kan göra för att undvika onödiga kostnader för samhället och en ojämlik användning av Paxlovid.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng