VI TYCKER: Pharmacias undergång

Enligt Dagens Industri har före detta Pharmacia i praktiken utraderats efter fusionen med Pfizer. Pharmacias före detta anställda i Sverige har i stor utsträckning sagts upp ? sedan fusionen mellan Pharmacia och Upjohn har omkring 5 000 personer fått sluta eller fått mindre ansvarsfulla positioner än tidigare. Verksamheter som inte passar Pfizers profil säljs ut eller läggs ned.
Vad betyder Pharmacias ?undergång? för svensk läkemedelsindustri? Kunde sagan Pharmacias olyckliga slut ha undvikits, och i så fall hur?

17 okt 2003, kl 15:13
0

Richard Bergström, vd, Läkemedelsindustriföreningen

I vår globaliserade värld är det egentligen ointressant var företagsledningen sitter. Frågan är därför fel ställd. Hur säkerställer vi att den internationella läkemedelsindustrin väljer att förlägga forskning och utveckling till Sverige?
Svaret är att vi behöver en genomtänkt näringspolitik som inte enbart fokuserar på läkemedel som en kostnad. Förhoppningsvis menar den socialdemokratiska regeringen allvar med sina uttalanden om tillväxt och inser att vi måste locka tillbaka utländska investeringar.

Jan-Erik Ögren, chef för sjukhusapoteket i Skellefteå

Att Pharmacia nu slukas av Pfizer har starkt negativa effekter på den hittills så framgångsrika svenska läkemedelsforskningen. Tillsammans med Astra har man legat i den internationella frontlinjen på många områden. Detta har stimulerat till god tillgång på svenska forskare.
Det har även funnits forskningskapital som nu riskerar att minska, vilket leder till att vi tappar vår goda position internationellt.
Staten var ju delägare i Pharmacia tidigare och hade, enligt min mening, kanske för bråttom att sälja ut sin andel utan att beakta vad det kunde betyda för svensk forskning och läkemedelsindustri.

Margit Gennser, f d riksdagsledamot (m) och läkemedelsutredare

Pharmacias svenska ?undergång? är olycklig. En forskningsintensiv bransch kräver en minsta kritisk massa. Att företag växer, säljs och utvandrar ären naturlig dynamisk process. När Pharmacia slukas av Pfizers skanya företag stå på kö att fylla tomrummet.
Misstaget är att staten främst stimulerat utflyttningen av svenska företag. Botemedlen är billiga. Avskaffa förmögenhetsskatten som utgör knappt en procent av budgeten. Ta bort 3:12-reglerna och arvsskatten och statens intäkter skulle öka.

Björn Lindeke, vd, Apotekarsocieteten

Pharmacias utraderande är en del av en större process där ekonomisk rationalism och tekniskt- vetenskapligt tänkande fått ge vika för en politikeranpassad och självrättfärdigande trosvisshet kopplad till en systematisk svensk kapitalförstöring.
Några få individer har skott sig och blivit rejält rikare men Sverige har blivit fattigare. Med andra politiska förutsättningar, inte minst avseende utbildning och forskning, hade utvecklingen kanske blivit en annan.