Veterinärprodukter
ryms inte på apotekshyllor

Vilken plats medel för djur ska ha på apoteken är för närvarande oklart. Den genomgång av vilka varor som ska exponeras på hyllorna hotar att förpassa produkterna bakom disken och till färre apotek, befarar kritiker.

18 okt 2004, kl 16:04
0

I apotekens hyllor med handelsvaror kommer det i framtiden inte att finnas några produkter avsedda för djur. Läkemedelsliknande varor som lusschampo, medel mot tandsten, avmaskningsmedel och specialbandage som idag finns i självvalssortimentet på vissa apotek försvinner i och med att Apotekets nybildade dotterbolag Adara tar över försäljningen av handelsvaror.

? Det var i alla fall den signal jag fick vid ett möte med Apoteket, säger Per Engborg, ordförande i Läkemedelsindustriföreningens veterinärkommitté och aktiv i Apotekarsocietetens sektion för veterinärmedicin.

Färre produkter i lager

Kritikerna befarar en utarmning av veterinärprodukter på apoteken och även att djurläkemedlen kommer att få en styvmoderligare behandling, det vill säga att färre apotek kommer att ha medlen i lager.

? Det skulle vara förödande för veterinärmedicinen och vi riskerar en återgång till att istället använda humanpreparat till djur, säger Per Engborg.

Det är i och för sig tillåtet enligt läkemedelslagen.

? Men då får man till exempel inte bipacksedeln med rätta doseringar och säkerheten blir sämre.
Kristina Odensvik på Veterinärapoteket i Uppsala är också orolig för djurprodukternas framtid.

? Jag kan i och för sig förstå argumentet att de här varorna har en låg försäljningsvolym och Adaras uppgift är ju att tänka i pengar. Men jag tycker att man kan ha samma spelregler för den här kundkategorin som till exempel stomi- och diabeteskunder som också behöver ett specialsortiment som vi tillhandahåller.
Problemet med en del av specialsortimentet är att man inte kan ha en servicenivå som innebär att man beställer efter varorna när kunden vill köpa, säger hon.

? Ska man bandagera behöver man göra det samma dag och om veterinären gett rådet att man ska pröva med fodertillskott mot djurets diarré innan man förskriver antibiotika måste man också ha det samma dag.

På Apoteket bekräftar Lars Rönnbäck att det pågår en sortimentsöversyn och att handelsvaror kan försvinna när efterfrågan är liten.

? Den konsekvensen har vi för många produkter.

? Däremot ska vi, menar jag, tillämpa samma principer för djurläkemedlen som för andra läkemedel. Vi har tillhandahållandeskyldighet och då ska alla leverantörer behandlas på ett liknande och rättfärdigt sätt.