Annons

Varje universitet och högskola bestämmer själv

Ett av det moderna samhällets kännetecken är de allt högre kraven på goda kunskaper. Arbetsgivarna ställer i allt större utsträckning krav på att de anställda har högskoleutbildning. Det är därför naturligt att Sverige, har byggt ut den högre utbildningen och därigenom ger fler människor möjlighet att studera på högskolan. Regering och riksdag bestämmer inte hur […]

26 aug 2003, kl 10:40
0

Ett av det moderna samhällets kännetecken är de allt högre kraven på goda kunskaper. Arbetsgivarna ställer i allt större utsträckning krav på att de anställda har högskoleutbildning. Det är därför naturligt att Sverige, har byggt ut den högre utbildningen och därigenom ger fler människor möjlighet att studera på högskolan.
Regering och riksdag bestämmer inte hur många utbildningsplatser som skall finnas på olika utbildningar vid respektive lärosäte. Däremot sätter regeringen upp examinationsmål för vissa nyckelutbildningar.

I övrigt bestämmer universiteten och högskolorna själva över både sitt utbud av utbildningar och dimensioneringen av dessa inom ramen för Högskoleverkets examenstillstånd. Det gäller även för de farmaceutiska utbildningarna där de senaste årens tillskott av nya utbildningar skall ses i ljuset av en brist på farmaceutisk kompetens.
Det är angeläget att utbyggnaden av högskolan sker på ett sådant sätt att utbildningskvaliteten är fortsatt god. Därför har regeringen gett Högskoleverket i uppdrag att utveckla sin granskande funktion och kontinuerligt kvalitetsgranska all högre utbildning. Om utbildningarna inte håller måttet riskerar lärosätena att i mista sitt examenstillstånd.

Samtidigt är det viktigt att studenterna har goda förkunskaper. Därför har regeringen sjösatt ett kvalitetsprogram även för förskola, skola och vuxenutbildning. Det innebär bland annat att Skolverket har fått i uppdrag att skärpa sin kvalitetsinspektion på motsvarande sätt som Högskoleverket redan har gjort. Men för att möta behovet av naturvetenskaplig och teknisk kompetens i samhället måste vi alla ? statsmakterna, skolan, högskolan, näringslivet och andra berörda ? gemensamt arbeta för att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och ungdomar.