Annons

Våra gener färre än väntat

Den mänskliga arvsmassan innehåller bara knappt 30 000 gener ? betydligt färre än man tidigare trott.

22 aug 2002, kl 17:14
0

Annons

Nyligen publicerades den fullständiga DNA-sekvensen för den  mänskliga arvsmassan. I tidskriften Nature presenterades resultaten från det offentligt finansierade projektet HGP (Human Genome Project) och i Science resultaten från den privata uppstickaren Celera. Informationen från HGP är gratis och tillgänglig för alla medan Celeras superdator bara är öppen för den som betalar.
Den största överraskningen är att människans arvsmassa bara innehåller mellan 26 500 och 30 000 gener ? tidigare har man uppskattat det till över 140 000 gener. Som jämförelse kan nämnas att bananflugan har 13 000 gener och rundmasken 18 000 gener. Men människans gener är längre och mer komplext uppbyggda vilket ger större kombinationsmöjligheter när det gäller att bilda de proteiner som styr våra celler.


Många patent
Nu när kartläggningen är avslutad kan läkemedelsindustrin och offentliga forskare ge sig in i jakten på gener. Hos USA:s patentverk ligger redan över tre miljoner patentansökningar på gener eller delar av gener och väntar på avgörande. Patentverket har nyligen beslutat att bara ge patent om ansökningen kan påvisa någon funktion hos genen och peka på en affärsmässig tillämpning.
Forskare vid Karolinska institutet har slutit ett treårigt avtal med Celera. Diskussioner pågår också om Karolinska  institutet ska stå som huvudman för ett nationellt avtal med Celera. Databasernas information skulle då bli tillgänglig för forskare vid landets alla högskolor och universitet. Genom ett nationellt licensavtal kan kostnaderna minimeras för varje enskild forskargrupp.
Motivet till att välja Celeras information, i stället för HGP:s som är gratis, är att den är mer användarvänlig.