Uppsala säte för nya Etikprövningsmyndigheten

Placeringen ska underlätta samverkan med Läkemedelsverket och andra myndigheter.

14 Dec 2017, kl 16:02
0

I november kom propositionen om den nya myndigheten, som Läkemedelsvärlden.se skrev om då. Då framgick det att myndigheten ska finnas på sex orter: Lund, Linköping, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Att huvudkontoret ska ligga i Uppsala framgår i ett kommittédirektiv som regeringen nu har beslutat om.

– Människor som ställer upp för forskningen måste känna sig trygga – därför är det viktigt med en enhetlig etikprövning. Genom att placera sätet för den nya myndigheten i Uppsala vill vi underlätta samverkan både inom myndigheten och med andra myndigheter, inte minst Läkemedelsverket, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Etikprövningsmyndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2019. Dagens etikprövningsnämnder kommer i och med inrättandet av den nya myndigheten att läggas ner.