Annons

Trappstegsmodell håller inte längre

Att informera om smärta kräver kunskap. Det är smärtans mekanism och inte styrka som avgör upplevelse och behandlingsval.

18 sep 2001, kl 15:53
0

Långvarig smärta är samhällets största folksjukdom ? man räknar med att cirka 40 procent någon gång lider av det. Smärta är alltid sammansatt av både biologiska och psykologiska faktorer, som kan differentieras med olika metoder. En kvalificerad smärtanalys är en absolut förutsättning för utgången av olika behandlingar, menar Staffan Arnér vid Karolinska Sjukhuset som medverkar vid ett seminarium om att informera om smärta arrangerat av Sektionen för läkemedelsinformation.
Den gamla synen på en trappstegsformad upptrappning av smärtstillande läkemedel, som endast tar hänsyn till smärtans styrka, är inte korrekt eftersom vävnadsskada inte är den enda orsaken till smärta. Det finns smärta utan förekomst av vävnadsskada och vävnadsskada utan förekomst av smärta. Det är smärtans mekanism och inte styrka som avgör upplevelsen och behandlingsvalet enligt Arnér.

Det komplexa i den långvariga smärtans mekanismer gör att en multidisciplinär och multiprofessionell handläggning är nödvändig för långtidsresultatet. I en sådan handläggning, ofta på så kallade smärtkliniker, samverkar läkare med sjukgymnaster, arbetsterapeuter, beteendevetare, sjuksköterskor med flera.
Vid seminariet ger personal från olika vårdkategorier sin syn på frågeställningar som ?Kan olika människor uppleva samma smärta på olika sätt??, ?Styr psykologiska faktorer smärtupplevelse lika mycket som fysiologiska?? och ?Vem styr behandling-
en ? patienten eller läkaren??.

Staffan Arnér talar vid ett seminarium arrangerat av Sektionen för läkemedelsinformation, tisdag 9 oktober kl 13.00.