Annons

Tradil ingen slipad diamant

Anmälare: IGMAnmäld: Nordic Drugs ABÄrende: TradilUtgång: FälldAvgift: 80 000 kronor

15 jun 2007, kl 19:30
0

Annons

Bara för att ett preparat enbart innehåller den aktiva stereoisomeren innebär det inte att läkemedlet har bättre klinisk effekt. Att påstå det i en annons är därmed felaktigt. Den slutsatsen drar IGM efter att på eget initiativ ha granskat en annons från företaget Nordic Drugs, publicerad i Dagens Medicin. Rubriken på annonsen, som gör reklam för det smärtstillande läkemedlet Tradil (dexibuprofen), var ?Nästa generation ibuprofen ? Slipad för snabb och effektiv smärtlindring?. Texten illustrerades med en bild på en glasklump som representerar vanlig ibuprofen och en slipad diamant för Tradil. I brödtexten kunde man läsa att Tradil enbart innehåller den aktiva formen av ibuprofen (S-ibuprofen) och inte behöver tävla med inaktivt R-ibuprofen om att binda till enzymet COX. Enligt IGM ger detta läsaren intrycket att även den kliniska effekten är betydligt bättre med Tradil än med vanlig ibuprofen.

Så är dock inte fallet. Bland annat skriver Läkemedelsverket i sin sammanfattande värdering av läkemedlet att tillgängliga data inte talar för att Tradil tillför något nytt till behandlingsarsenalen. I och med att det inte finns några bevis för ökad klinisk effekt med Tradil menar IGM att antydan till att så är fallet är ovederhäftigt och innebär en otillåten överdrift av ändamålsenligheten med Tradil. IGM tycker också att det är en kränkning av andra godkända läkemedel att framställa ibuprofen som en osofistikerad glasklump jämfört med Tradil som en skarpslipad diamant.


Företaget Nordic Drugs skriver i sitt svaromål att det är olyckligt att IGM har uppfattat bilden på ibuprofen som en osofistikerad glasklump. Avsikten var att framställa ibuprofen som ett läkemedel som är väldigt bra, och stenen skulle uppfattas som en oslipad diamant, som i stort sett har samma värde som en diamant. Företaget backar ändå helt och ska ta bort både bilden och den missvisande texten i framtiden. Trots det anser IGM att avstegen från gällande regler är av sådan karaktär att ärendet inte kan avskrivas. Därför fälls Nordic Drugs till att betala 80 000 kronor i straffavgift.