Annons

TLV: Förhastad slutsats

TLV tycker att författarna till debattartikeln i Dagens Nyheter har dragit en förhastad slutsats om hur många som felmedicinerar till följd av generikasystemet.

27 sep 2012, kl 17:14
0

Annons

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, håller med författarna till debattartikeln att de patientsäkerhetsrisker som generiskt utbyte kan ge upphov till måste tas på allvar och att det behövs mer kunskap om dem.

Debattskribenterna hänvisar även till en studie som uppger att 200 000 personer felmedicinerar varje år till följd av det generiska utbytet. Den slutsatsen är förhastad, menar TLV.

Uppgiften bygger på en undersökning från 2008, med en svarsfrekvens på cirka 20 procent (1 500 personer). Av dem uppgav sju procent att de upplevt medicineringsfel som möjligtvis var orsakade av generiskt utbyte. Forskargruppen har enligt TLV själva nämnt den låga svarsfrekvensen som en begränsning, och att det fanns en risk att de som svarat inte var representativa.

”Mot den här bakgrunden anser vi, liksom forskargruppen, att man inte kan dra slutsatsen att "200 000 felmedicinerar varje år enbart till följd av generikasystemet".” skriver TLV och påpekar att sambandet behöver studeras ytterligare för att man ska kunna dra några långtgående slutsatser.