Annons

Nationellt substansregister på plats

Nu finns ett nationellt register över alla substanser som ingår i läkemedel. Registret är öppet och omfattar över 4000 substanser.

28 sep 2012, kl 09:55
0

Det är Läkemedelsverket som på uppdrag av regeringen tagit fram det nya nationella substansregistret, NSL.  Förra sommaren fick Läkemedelsverket i uppdrag av socialdepartementet att inrätta registret och nu är det alltså dags att sjösätta projektet.

Tanken med NSL är att användare ska kunna söka efter information om substanser som ingår i godkända läkemedel men också licensläkemedel och lagerberedningar. Runt 4 200 substanser finns i registret som är öppet att söka i för alla.

Den som vill titta i registret får ladda ner det i form av en XML-fil i zipformat som uppdateras varje natt.
-Det vi lägger ut är en överföringsfil med information. För att kunna tillgodogöra sig informationen på ett bra sätt så behöver man koppla den till en databas, även om det går att söka i den direkt, säger Sven-Erik Hillver, senior expert på Läkemedelsverket.

Syftet med registret är enligt honom att det ska finnas en enhetlig källa för substanser som kan kopplas ihop med andra system som används i hälso- och sjukvården som till exempel journalsystem.
-I ett senare steg kommer vi att koppla informationen i registret till Läkemedelsverkets hemsida så att man kan söka i den via vår funktion sök läkemedelsfakta, säger Sven-Erik Hillver.

Förutom rekommenderade svenska substansnamn innehåller registret uppgifter som engelskt substansnamn, synonymnamn, narkotikaklassning, substansers inbördes relation och andra externa koder. I registret finns också, förutom de aktiva ämnena, ett urval av hjälpämnen som kan vara av betydelse för till exempel allergier.

I registret finns substanser från  Nationellt produktregister för läkemedel (NPL), Snomed (CT), Chemical abstracts service (CAS), Unique Ingredient Identifier (UNNII)och Anatomical Therapeutic Chemical Classification system (ATC).