Annons

Tilläggsbehandling gav viss förbättring vid pankreascancer

Genom tillägg av läkemedlet capecitabin till standardbehandling kan man uppnå en viss förbättrad överlevnad
för patienter med pankreascancer.

21 nov 2005, kl 13:43
0

Annons

Pankreascancer har de sämsta prognoserna av alla typer av cancer. De flesta som drabbas dör inom ett år och mindre än fyra procent lever fem år efter diagnosen. Även i den minoritet av fallen där tumören går att operera är det bara omkring 23 procent som förblir cancerfria.
En studie som presenterades i början av november vid en europeisk cancerkonferens visar att tillägg av läkemedlet capecitabin (Xeloda) till standardkemoterapi gav patienter med tumörer som inte kunde opereras en något längre överlevnad på omkring sex veckor.
Det är visserligen en liten förbättring, men inom cancerbehandlingen får man ofta ta små steg i taget, menar forskarna. Vid en så svår sjukdom är även en relativt liten förbättring en stor fördel.
Kombinationsbehandlingen gav klart bättre resultat och forskarna hävdar att ännu bättre resultat skulle kunna uppnås om behandlingen riktas mot de patienter som kan opereras.
Studien, som leddes av forskare vid Royal Marsden Hospital i London, omfattade 533 patienter vars pankreastumör inte kunde opereras. Mellan 80 och 90 procent av de som får diagnosen hör till den gruppen.
I studien fick hälften av patienterna standardkemoterapi, läkemedlet gemcitabin (Gemzar), och de andra fick en kombination av gemcitabin och capecitabin. Det är en kombination som används vid bröst-, kolon- och magcancer, men som aldrig tidigare har prövats på pankreascancer.
I gruppen som fick standardbehandling levde 19 procent av patienterna ett år efter diagnosen jämfört med 26 procent i kombinationsgruppen. Den genomsnittliga överlevnaden var sex månader i standardgruppen jämfört med 7,4 i kombinationsgruppen.
Av de 29 procent av patienterna vars tumörer endast hade spridit sig till närliggande delar i kroppen, levde omkring hälften efter ett år. Det kan betraktas som en positiv utveckling, för tio år sedan skulle alla varit döda inom ett år, påpekar forskarna.
Nyligen godkändes också läkemedlet eriotinib (Tarceva) för användning tillsammans med gemcitabin vid pankreascancer.