Annons

De flesta astmaläkemedel påverkar inte fostertillväxten

Med undantag av orala kortikosteroider inverkar inte astmaläkemedel på fostrets tillväxt under graviditeten. Det visar en amerikansk studie.

21 nov 2005, kl 11:25
0

Annons

Enligt studien, som publicerades i Journal of Allergy and Clinical Immununology (2005; 116:503-509), gav perorala steroider en något minskad födelsevikt hos barnen.
Forskarna jämförde olika mått på fostertillväxt hos 551 kvinnor med astma som använde inhalerade eller orala kortikosteroider med 103 jämförbara kvinnor som bara använde inhalerade bronkvidgande läkemedel och 303 kvinnor utan astma.
Resultatet visar att barn till kvinnor som använde orala steroider i genomsnitt vägde 200 gram mindre än barnen i de andra grupperna. I övriga grupper avvek inte barnens födelsevikt och längd signifikant liksom inte heller andra mått på tillväxt som huvudets omkrets.
Studien är enligt forskarna den första som undersökt effekten av både perorala och inhalerade steroider i samma population. Resultaten är i linje med gällande rekommendationer som säger att gravida ska ha samma basbehandling av sin astma som icke gravida. Vid graviditet kan otillräcklig astmabehandling innebära en risk både för patienten och fostret. Forskarna menar att den lilla effekt som orala steroider har på fostertillväxten måste vägas mot riskerna av okontrollerade astmaattacker och hypoxi under graviditeten.
Inhalerade steroider är fortfarande den bästa behandlingen för att kontrollera astma under graviditeten och verkar inte signifikant påverka fostrets tillväxt, skriver forskare från universitetet i Montreal, Kanada, i en kommentar i samma nummer av tidskriften. Det behövs dock ytterligare stora studier innan man kan ge klara rekommendationer.