Annons

Svalt intresse för tvingande läkemedelstillverkning

Runt årsskiftet förväntas EU anta den förordning som gör det möjligt att i vissa fall exportera billigare läkemedelskopior till utvecklingsländer med folkhälsoproblem. Men i dagsläget har inget utvecklingsland visat intresse för möjligheten.

21 nov 2005, kl 11:19
0

Annons

Efter segdragna förhandlingar kunde världshandelsorganisationen WTO hösten 2003 nå en uppgörelse som ger fattiga länder rätt att importera generiska läkemedel som tillverkas genom så kallad tvångslicens.

Anneli Skoglund som för regeringens räkning deltar i EU:s arbete med förordningen beskriver den som en undantagsreglering.

? I många fall kommer landet som inte kan producera läkemedlet att komma överens med patentinnehavaren om ett avtal. Lyckas inte det ska man kunna vända sig till en generikatillverkare som i sin tur vänder sig till patentinnehavaren för att få licens. Först om det inte går ska man kunna ansöka om tvångslicens.

Tingsrätten beslutar i Sverige

I Sverige blir det i så fall Stockholms tingsrätt som utfärdar den.

? Då ska tingsrätten också fastställa vilken ersättning som patentinnehavaren ska få och som generikatillverkaren ska betala.

Sedan återstår att se i vilken utsträckning förordningen kommer att komma till användning i Sverige. Länder som till exempel Brasilien med en stor generikaindustri och lägre kostnader, kommer troligen också i fortsättnigen bli stora exportländer.

Uppluckring av patent för tvångstillverkning har redan införts av bland annat Kanada och Nederländerna.
Men inget land i tredje världen har ännu använt sig av möjligheten med tvångslicenstillverkning.

? Ett viktigt hinder är antagligen att länder som saknar eller har otillräcklig produktionskapacitet för läkemedel också saknar utbildade människor som kan fylla i alla blanketter och föra alla förhandlingar som så småningom kan leda fram till användandet av tvångslicensen, säger Per Olov Pehrson på Läkare utan gränser.