Annons

Tauberman leder organisationskommittén för LMFN

Regeringen beslutade idag att att utse departementsrådet Ann-Christin Tauberman till ordförande i den organisationskommitté som ska förbereda och genomföra bildandet av den nya Läkemedelsförmånsnämnden.

28 feb 2002, kl 18:51
0

Annons

Myndighetens huvudsakliga uppgift kommer att vara att ansvara för subventionerings- och prisregleringsbeslut av läkemedel. Myndigheten ska, som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat, i den del som gäller prissättning av produkter inom läkemedelsförmånerna överta de uppgifter som Riksförsäkringsverket för närvarande har.

Myndigheten ska också fatta beslut om huruvida nya läkemedel ska ingå i förmånerna samt om befintliga läkemedel ska tas ur förmånssystemet.

Taubermans övergripande uppgift blir nu att vidta de åtgärder som krävs för att den nya myndigheten skall kunna inrättas den 1 oktober 2002. I uppdraget ingår även att lämna förslag till lokalisering av myndigheten.