Annons

Tamoxifenbehandling bör starta efter kemoterapi

Amerikanska forskare har visat att tamoxifen som ges samtidigt med kemoterapi ökar risken för återfall.

4 jun 2002, kl 17:18
0

Annons

En ny studie visar att kvinnor med hormonreceptorpositiv tidig bröstcancer kan reducera risken att insjukna på nytt efter bröstcanceroperation om de väntar med tamoxifen till behandlingen med kemoterapi är avslutad.
Idag är det vanligt för kvinnor som har opererats för tidig bröstcancer startar tamoxifenbehandling samtidigt som de inleder kemoterapi. Men resultat av laboratoriestudier visar att tamoxifen kan försämra den cytotoxiska effekter av vissa kemoterapevtiska läkemedel. Innan denna studie publicerades var det okänt huruvida denna interaktion påverkade det kliniska resultatet.
De nya rapporten kommer från en stor randomiserad klinisk studie på 1477 kvinnor.
(The Lancet 1 juni 2002)