Molekyl som styr dygnsrytm hittad

Amerikanska forskare har identifierat en molekyl som styr kroppens naturliga dygnsrytm vilket ökar möjligheterna att behandla sömnstörningar och jetlag.

28 maj 2002, kl 10:58
0

Annons

Frågan om vad som styr kroppens dygnsrytm har kommit närmare en lösning. Forskare vid universitetet i Kalifornien, USA har upptäckt en molekyl i hjärnan som signalerar till resten av kroppen att det är dagtid. När den injiceras i hjärnan avbryts den naturliga dagliga rytmen hos möss i flera dygn. Resultaten banar väg för nya läkemedel för att behandla sömnstörningar och jetlag.
Som kugghjul i en mekanisk klocka registreras tiden av en pool av periodiskt uttryckta gener i hjärnan. Ljussensorer i näthinnan håller klockan anpassad till den dagliga solcykeln. Men även i absolut mörker definierar dessa gener en 24-timmars dag och natt cykel. Trots att forskarna vet en hel del om hur ljus ställer klockan och har identifierat många av dess komponenter har de inte förstått hur klockan i hjärnan håller resten av kroppen synkroniserad.
Nu har forskarna upptäckt ett protein som verkar spela en nyckelroll. Proteinet, kallat Prokineticin 2 (PK2), uppvisar ett cykliskt uttryck hos möss. Det saknas nästan helt på natten men finns rikligt under dagen. Det starkaste beviset för PK2s roll som tidbudbärare är att mössen efter en enda injektion av PK2 till hjärna n sov i tre dagar.
Det definitiva beviset för proteinets betydelse kan bara fås från en musmodell som saknar PK2, påpekar forskarna.
(Nature 23 maj)