Tamiflu omgärdas av frågetecken
När en eventuell pandemi bryter ut finns det tamiflu för att behandla en femtedel av Sveriges befolkning. Men vad som händer med beredskapslagret när utgångsdatum är passerat är fortfarande en olöst fråga.

Tamiflu omgärdas av frågetecken

I tre olika beredskapslager i landet ligger det antivirala
läkemedlet Tamiflu som ska räcka till 20 procent av Sveriges befolkning vid en
pandemi. Men vad som händer när de första utgångsdatumen går ut 2010 är
fortfarande oklart.

10 dec 2007, kl 15:43
0

Lagret av Tamiflu
(oseltamivir) ska ges till riskgrupper den dag som pandemin är ett faktum.
Hittills har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag köpt in 1,6 miljoner
förpackning med tio tabletter i varje av Tamiflu. Den första beställningen på
725 000 förpackningar går ut 2010. Vad som händer med dem då är inte klarlagt
ännu.
? Det pågår diskussioner mellan oss, Roche och
Läkemedelsverket om hur den här frågan ska skötas, säger Anders Tegnell, chef
på smittskyddsenheten på Socialstyrelsen.

Roche, som producerar Tamiflu, har satt hållbarheten på
läkemedlet till fem år, men tror att de håller längre.
? Vi har erbjudit oss att analysera hållbarheten när det
första utgångsdatumet har gått ut. Det är ett erbjudande som vi gett till alla
länder som köpt upp beredskapslager av Tamiflu, säger Debora Egenvall,
informationschef på Roche.

Och enligt Tor Gråberg på Läkemedelsverket är det här
framförallt en fråga mellan Socialstyrelsen och Roche.
? Det här är lager som Socialstyrelsen äger och hanterar.
Eftersom det handlar om beredskapslager så måste Socialstyrelsen och Roche
komma överens om vem som tar ansvar för produkterna. Det är en fråga mellan de
parterna.

Anders Tegnell vill helst att den här frågan ska lösas utan
att man behöver använda sig av några specialregler.
? Det handlar inte bara om att man ska kontrollera
läkemedlen, utan också att de ska kunna användas inom befintliga lagar och
regler. Det är inte en speciellt bra lösning att vi ska tala om för
sjukvårdspersonalen att när det gäller just Tamifluaskarna så ska ni inte bry
er om utgångsdatum, därför vill vi också få till ett system där vi på något
sätt fysiskt märker om askarna.

En annan fråga som ligger hos Läkemedelsverket just nu är
enskilda företags önskan att lagra Tamiflu till sina anställda.
? Det är väldigt många företag som hör av sig till oss och vill
få köpa egna lager av Tamiflu. Och det är ju också något som är bra för
samhället i stort eftersom statens lager inte räcker till alla. Men hittills
har vi fått nej från Läkemedelsverket, säger Debora Egenvall på Roche.

Anledningen till Läkemedelsverkets nej i frågan är kort och
gott Apoteksmonopolet.
? Problemet är det regelverk som säger att en partihandlare
inte får bedriva detaljhandel. Så länge vi har det regelverket tillåter inte
systemet privata lager, säger Tor Gråberg.

Företag med partihandeltillstånd kan med andra ord lagra
Tamifu, men sen får de inte distribuera tabletterna till sina anställda.
? Den här frågan måste sättas i ett större sammanhang. Den
är principiellt viktig. Om vi godkänner att företag lagrar Tamiflu kan det
innebära att de samtidigt får lagra andra läkemedel som kan anses vara viktiga
i de här sammanhangen, säger Tor Gråberg.
? Sen finns det ytterligare en aspekt på den här frågan. Och
det är miljön. Ponera att ett flertal företag lagrar Tamiflu. Dessa lager kan
troligen inte definieras som beredskapslager, och då måste läkemedlen
destrueras var femte år, fortsätter han.

Tor Gråberg kan inte svara på när Läkemedelsverket har
utrett frågan färdigt, men han säger att det pågår diskussioner kring om det
går att tillämpa lagen på ett annat sätt.