Talidomid förbättrar överlevnad vid multipelt myelom

Det kontroversiella preparatet talidomid (Neurosedyn) kan förbättra överlevnaden hos patienter med multipelt myelom. Det visar en studie som publiceras i dagens utgåva av the Lancet.

10 Mar 2006, kl 16:47
0

Genom tillägg av talidomid till standardbehandling (melfalan och prednisolon) vid multipelt myelom kan chansen för överlevnad utan komplikationer öka bland äldre patienter.

Studien jämförde kombinationen melfalan/prednisolon med tillägg av talidomid/placebo i 255 nydiagnosticerade patienter mellan 60 och 85 års ålder i Italien.

De patienter som fick talidomid som tillägg svarade bättre på behandlingen och levde längre utan komplikationer än de som enbart fick melfalan och prednisolon.

Denna fördel, varnar författarna i Lancet, måste dock balanseras mot ökad risk för trombos och infektion samt en viss neurologisk toxicitet.