Hem Taggar Smärtlindring

Tag: Smärtlindring

Ryggbedövning som smärtlindring ökar

Användningen av smärtlindring vid förlossning skiljer sig mycket mellan olika landsting och farmakologisk smärtlindring i form av ryggbedövning fortsätter öka.
22 jan 2016, kl 09:05

Liten nytta av steroidinjektioner i ryggen

Att ge kortikosteroider i ryggmärgskanalen verkar inte ge någon långvarig positiv effekt.
26 aug 2015, kl 09:26

Stöd vid smärtlindring till barn

Läkemedelsverket har tagit fram ett kunskapsdokument för att ge stöd när små barn behöver smärtlindring.
15 maj 2014, kl 09:02

Nytt medel mot migrän gav få biverkningar

En klinisk fas III-studie har visat att telcagepant mot migrän är lika effektivt som dagens migränpreparat men med färre biverkningar. Bakom medlet står bland andra forskare från Lund.
1
25 nov 2008, kl 11:58

Ytterligare bakslag för cox2-hämmaren Prexige

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, godkänner inte det antiinflammatoriska läkemedel Prexige. Men företaget Novartis tror fortfarande på sitt preparatet.
28 sep 2007, kl 12:19

Placeboeffektens mekanism klarlagd

Placeboeffekten vid smärta beror på att hjärnan frisätter kroppens egna smärtlindrare, endorfinerna. Det har amerikanska forskare nu lyckats visa. Principen som de presenterar kan dessutom förklara placeboeffekten mer generellt, menar Martin Ingvar, professor i integrativ medicin...
26 sep 2007, kl 15:46

Optimal smärtlindring är en självklarhet

Jag läser att många av postmodernitetens kvinnor vill föda på så kallad ABC-klinik som kännetecknas av hemlik miljö och frånvaro av medicinsk smärtlindring. Trygghet och närhet snarare än modern teknologi som smärtans...
13 jun 2002, kl 15:43