Svenskt diabetesvaccin lovande i fas II

Det svenska företaget Diamyds omskrivna diabetesvaccin visar lovande preliminära resultat. I en fas II-studie där 70 patienter med typ 1-diabetes ingick bibehölls insulinproduktionen i högre grad hos de som fått läkemedlet jämfört med placebo.

24 aug 2006, kl 10:49
0

De 35 patienter som fick läkemedlet, som är baserat på proteinet GAD65, producerade uppskattningsvis dubbelt så mycket måltidsrelaterat insulin mätt som så kallad C-peptid 15 månader efter den första behandlingen, jämfört med de som fått placebo.

Inga större säkerhetsproblem observerades i studien, där patienterna fick läkemedel eller placebo injicerat två gånger.

Läs mer i Läkemedelsvärlden 10/06.