Annons

Storsäljande TNF-hämmare blir billigare

Abbott och Pfizer sänker priset på de storsäljande TNF-hämmarna Humira och Enbrel som en följd av TLV:s genomgång av läkemedelsgruppen. En sänkning som innebär att alla TNF-hämmare fortsatt ingår i högkostnadsskyddet. Samtidigt uppmanar TLV till ökad prismedvetenhet hos förskrivarna.

20 dec 2011, kl 15:43
0

Annons

Trots att TNF-hämmarna funnits på marknaden i över tio år, finns det fortfarande inga direkt jämförande studier mellan de olika preparaten, konstaterar Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket. Men utifrån de rekommendationer som finns tyder inget på att det finns någon skillnad i effekt mellan dem på gruppnivå, menar myndigheten.

Däremot kunde TLV konstatera att samtidigt som behandlingskostnaden för Enbrel och Humira är högre än för Cimzia och Simponi är försäljningen betydligt högre för Enbrel och Humira.
Förra året var det cirka 14 000 personer som behandlades med de två preparaten, medan Cimzia och Simponi tillsammans hade knappt femhundra användare.
Den totala kostnaden för TNF-behandlingen var två miljarder 2010, sedan 2006 har det varit en kostnadsökning med 200 miljoner om året.
– Lagstiftningen som vi har att hålla oss till säger att läkemedel som visar likvärdig effekt har rätt till subvention till samma pris. Vi startade omprövningen för att vi såg att det fanns läkemedel med ett lägre pris som inte hade någon vidare användning, medan de som fortsatt låg högre i pris hade stor användning, säger Gustaf Befrits, hälsoekonom på TLV.
Och som ett resultat av omprövningen har nu Pfizer och Abbott sänkt priset på sina TNF-hämmare med cirka fem procent. Enligt TLV innebär det att 77 miljoner kronor frigörs.

Om något företag beslutar sig för att ytterligare sänka priset innebär det inte att TLV kommer att göra en ny omprövning för att eventuellt få företag som ligger högre att sänka sina priser eller besluta om att utesluta någon produkt, säger Gustaf Befrits.
– Nej det kommer inte att bli någon ny omprövning i brådrasket, däremot vore det positivt om någon försöker slå sig in på marknaden genom att sänka priset.

Nu uppmanar istället TLV förskrivarna om att bli kostnadsmedvetna.
– Det handlar om väldigt mycket pengar och läkarna bör vara väldigt uppmärksamma på priset när man startar en behandling, eftersom det är bra likvärdiga läkemedel. Men kostsamma.
Förutom Humira, Enbrel, Cimzia och Simponi har också Remicade ingått i omprövningen.
Prissänkningarna träder i kraft till årsskiftet.