Annons

Dubbla nederlag för Astrazeneca

Utvecklingsprogrammet för olaparib avbryts efter att det inte nått
önskad effekt på överlevnad. Inte heller läkemedelskandidaten TC-5214
når upp till effektmålet.

21 dec 2011, kl 11:54
0

Annons

PARP-hämmaren olaparib har utvecklats för behandling av äggstockscancer. Men när Astrazeneca utvärderade interimsresultatet från en fas II-studie visade det sig att kandidaten inte gav önskvärd effekt i total överlevnad. Dessutom har man inte lyckats hitta en lämplig dos för fas III-studier, vilket innebär att man nu avbryter utvecklingsprogrammet.

Inte heller läkemedelskandidaten TC-5214, som utvecklats för behandling av depression, har lyckats nå det uppsatta målet med en förändring på depressionsskalan jämfört med placebo. Substansen misslyckades med det i den första av fyra fas III-studier. Nu meddelar företaget att kandidaten inte heller i den andra studien nått målet. Men Astrazeneca kommer i alla fall att fortsätta med de resterande två fas III-studierna.

De två nederlagen gör att företaget tvingas göra en nedskrivning, men den tidigare prognosen för vinst per aktie är oförändrad. Nyheten har dock inte tagits emot väl av investerare och den brittiska börsen, där aktien föll 2,4 procent, skriver Pharma Times.