Annons

Stora skillnader på de nordiska läkemedelsmarknaderna

Det råder stora skillnader mellan de nordiska ländernas läkemedelsmarknad. Men parterna skulle vinna på ett ökat samarbete.

19 sep 2003, kl 17:19
0

De nordiska distributionssystemen för läkemedel är ganska lika, men uppvisar ändå betydande skillnader. Därmed kan man inte påstå att det finns en homogen nordisk läkemedelsmarknad. Det framgår av en rapport från Handelshögskolan i Stockholm.
? Organisationsdiagram med pilar och boxar blir lika men olikheterna finns inom boxarna, menar Christoffer Holmberg, som skrivit rapporten.
Bland annat anser grossistföretag och tillverkande läkemedelsföretag att de inte kan ha en gemensam strategi för hela Norden eftersom skillnaderna mellan länderna är så stora. I Sverige finns en stor kund, Apoteket AB, medan det i de andra nordiska länder, med sina olika avreglerade apotekssystem, finns flera kunder.
En annan stor skillnad är tillgängligheten. Christoffer Holmberg menar att den svenska tillgängligheten är lägre än i andra nordiska länder, men inte nödvändigtvis låg.
? I Sverige finns bara ett dygnetruntöppet apotek, i Danmark finns det elva.Gemensamma inköp

När man tittar på hur avregleringar gjorts i andra länder, räcker det inte att bara titta på själva monopolsituationen. Som exempel tar han avvecklingen av etableringsmonopolet i Norge.
? Norge har fått hundra nya apotek, framför allt i städerna, men priserna har inte sänkts.
Därmed måste man titta även på andra regleringar, till exempel statliga prisregleringar. Det bästa sättet att få ner priserna är enligt Christoffer Holmberg generisk substitution och generisk förskrivning.
? De nordiska länderna skulle vinna på ett ökat samarbete. Det skulle vara lönande att jämföra sig med de andra länderna för att se vad som är bra och dåligt, säger Christoffer Holmberg.
Han menar att de nordiska länderna borde prata ihop sig och göra gemensamma inköp för att få ner priserna.