Stöd för utveckling av hjärt-kärlläkemedel

Forskare vid Umeå universitet har tagit fram nya substanser för att påverka två typer av blodfetter. Nu får de stöd av Vinnova för att vidareutveckla substanserna.

8 nov 2012, kl 16:44
0

Foto: iStockphoto

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och världen. Trots att behandlingen förbättrats under de senaste decennierna kan bara var fjärde hjärtattack förhindras. Det vill forskare från Umeå universitet ändra på. De har tagit fram nya substanser för att påverka triglycerider och HDL. Dagens behandling är inte tillfredsställande anser forskarna, eftersom triglyceridvärdet ofta är högt hos högriskpatienter medan HDL-värdet ofta är för långt.

I studier har forskarna kunnat visa att substanserna påverkar blodfetterna på önskat sätt. Nu får forskningsprojektet två miljoner kronor från Vinnova för att kommersialisera och vidareutveckla läkemedlet. Forskarna kommer i experimentella djurmodeller att studera om förändringen av blodfetternas också avspeglar sig i sjukdomsutvecklingen.

– Även om vi kan komma åt de vanliga riskfaktorerna med dagens läkemedel kvarstår en betydande risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Den risken vill vi minska och det kan i realiteten betyda en förbättrad livssituation för miljontals människor, säger Stefan K Nilsson, forskarassistent vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.