Annons
Stephan Rössner om tumultet kring fetmaläkemedlen

Stephan Rössner om tumultet kring fetmaläkemedlen

Acomplia har dragits in och nya läkemedelsprojekt har lagts ner. Feta personer har idag få läkemedel att välja på. Stephan Rössner är djupt oroad för sina patienter.

20 feb 2009, kl 17:50
0

Annons

Hur ser framtiden ut efter de senaste indragningarna?
? För oss som arbetar med överviktiga
patienter är det ett jätteproblem att det blir så få läkemedel kvar. Vi har haft stor glädje av Acomplia. De patienter som vi har behandlat med läkemedlet har mått väldigt bra och gått ner betydligt i vikt.
? Eftersom vi har så sjuka patienter har valet varit enkelt när det gäller risknytta-profil och vi har följt patienterna väldigt noga när det gäller tecken på depression.
? Jämförelser har också visat att Acomplia var det effektivaste på marknaden.

Tycker du att det var en förhastad indragning?
? Indragningen bygger på åtta självmord varav ett i placebogruppen. Det är förstås djupt tragiskt men man måste sätta det i proportion till de tiotusentals patienter som behandlats med gott resultat. Att ha så stor övervikt som våra patienter är också farligt. En person i medelåldern med ett BMI på mellan 35 och 40 får sin förväntade livstid förkortad med cirka tio år.

Varför är det så svårt att hitta bra och ofarliga fetmaläkemedel?
? Vi har fixat rätt bra läkemedel när det gäller cancer, diabetes och andra folksjukdomar. Men det verkar omöjligt att få till något riktigt bra medel mot fetma. Vår herre har väl en tanke när det gäller att konservera funktioner som är livsnödvändiga för vår överlevnad som mättnad, sexualdrift och temperaturreglering.

Finns det trots allt någon ljusning i sikte?
? I vanliga fall när något medel dras in så brukar det vänta andra i pipelinen, men nu blir det ett stort hål. För de läkemedel som vi har idag börjar patenten gå ut, som till exempel Xenical. Där lanseras nu det
receptfria Alli som innehåller halva dosen av Xenical. Det har fått ett första godkännande i EMEA så det är på väg.
En helt ny substans, tesofensin, är idag det mest lovande som vi har att hoppas på inför framtiden. Av nytillkommet intresse är också en Xenical-kusin som heter cetilistat. Den har lika bra resultat som Xenical men nästan inga bieffekter från magtarmkanalen.

Den är inte godkänd i Europa?
? Nej. De preparat som dyker upp idag har ofta utvecklats av små företag som har varit duktiga på att hitta nya substanser. Men företagen är småhandlare i branschen och inga fas III-studier är gjorda än på dessa substanser. För att ordna finansiering måste de liera sig med stora företag.
? Det finns också ett antal andra infallsvinklar. Till exempel ett läkemedel mot typ 2-diabetes, Byetta, som även ger viktnedgång samt ett medel som verkar via hormonet ghrelin. Men inget av dessa har testats annat än i tidiga studier. Risken är naturligtvis stor att det dyker upp något bakslag även för de läkemedel som är under utveckling.

Vad säger du om trenden mot receptfria fetmapreparat?
? I de länder där det har prövats har man samtidigt haft ett stort säkerhetstänkande. Man är ju livrädd att unga tjejer ska använda det för att hålla sin anorexi stången.
Från myndighetshåll har man också hävdat att det finns en risk i att man inte söker läkarvård utan bara självmedicinerar. Men vi som jobbar med det tycker att riskerna är ganska små.

Här har väl apotekspersonalen en roll att spela?
? I lanseringen av det receptfria Alli har företaget jobbat väldigt systematiskt mot just apotekspersonalen. Men i vissa länder protesterar läkarna, de vill ju hålla i sina privatpatienter. Men varje land ser annorlunda ut. Och med vår välutbildade befolkning är jag över-
tygad om att apotekspersonalen skulle kunna sköta det här alldeles utmärkt.