Annons

Statiner ger ökad diabetesrisk

Personer som behandlas med blodfettssänkande statiner har nio procents högre risk at drabbas av diabetes visar en brittisk studie. Resultaten visar att det är viktigt att följa patienter som behandlas med statiner och inte sätta in det slentrianmässigt.

17 feb 2010, kl 13:32
0

Den nya studien som publiceras i Lancet bygger på en metaanalys av 13 statinstudier som utförts mellan 1994 och 2009. Varje studie hade minst 1000 personer och innehöll uppföljningar i både statin- och icke-statingrupper på minst ett år. Totalt analyserades data från 91 140 patienter varav 4278 utvecklade diabetes. Statinbehandling kopplades till en nio procents högre risk att drabbas av diabetes.

Uttryckt på ett annat sätt visar siffrorna att om 255 patienter behandlas med statiner i fyra år så skulle en av dessa drabbas av diabetes. Som jämförelse skriver forskarna i artikeln att i samma grupp kan förmodligen 5,4 dödsfall orsakade av hjärtattacker undvikas tack vare statinerna och ungefär samma antal stroke och kranskärlsoperationer undvikas.

Risken att utveckla diabetes var ungefär densamma oavsett vilken typ av statin som användes men något högre bland äldre patienter. Varför statiner skulle öka risken för diabetes är oklart och Naveed Sattar, en av forskarna bakom studien säger att det är förvånande eftersom statiner sänker nivåerna av LDL-kolesterol och förbättrar kvalitén av blodkärlen.

I en kommenterande artikel i Lancet skriver Christopher P Cannon vid Womens Hospital och Harvard Medical School i USA att fördelarna med statiner givet resultaten i studien överväger risken med diabetes. Personer som behandlas, särskilt äldre, bör följas med avseende på blodglukosvärden, skriver han.