Annons

Speciell föreskrift
begränsar förskrivning

I samband med att metylfenidat godkändes för behandling av ADHD begränsades förskrivningsrätten. En mycket ovanlig åtgärd.

24 nov 2002, kl 00:00
0

Det första läkemedlet för farmakologisk behandling av ADHD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) har nu godkänts av Läkemedelverket.
Metylfenidat (Concerta) är det första centralstimulerande läkemedlet som godkänts i Sverige för den här indikationen. Tidigare har förskrivningen skett på licens.
Godkännandet följer lagstiftningen för den ömsesidiga proceduren inom EU, alltså ett nationellt godkännande. Men Läkemedelsverket har med en speciell föreskrift begränsat förskrivningsrätten till specialister i barn och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomsneurologi. Vilket är mycket ovanligt.
– Vi har bara en sådan föreskrift sedan tidigare och det gäller ett abortpiller som enbart får användas på abortklinik, säger Jane Ahlqvist Rastad på Läkemedelsverket.