Annons

Slump eller attityder gav stor ökning av prövningar

Industrin hoppas att en attitydförändring är förklaringen till den markanta ökningen av kliniska prövningar i Sverige under fjolåret.

18 nov 2004, kl 18:47
0

Annons

Antalet patienter i kliniska läkemedelsprövningar ökade som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat från 2002 till 2003 med hela 54 procent. Drygt 40 000 personer deltog i kliniska studier i Sverige i fjol. Antalet pågående prövningar var också rekordhögt (605 protokoll) liksom antalet deltagande center, allt enligt Läkemedelsindustriföreningens (Lif) årliga FoU-enkät.


? Det kan vara slumpfaktorer som förklarar ökningen, enstaka stora studier kan påverka siffrorna vad gäller deltagare kraftigt. Men vi hoppas förstås att det ligger en reell attitydsvängning hos politiker och verksamhetschefer inom landstingen bakom detta, säger Richard Bergström, vd för Lif.


? En annan förklaring kan vara att man mot bakgrund av den osäkerhet som rådde 2003 i Europa inför sjösättningen av det nya prövningsdirektivet valde Sverige i många fall eftersom direktivet inte förväntades innebära några större förändringar här.