Sjukvårdspersonal slarvar med skyddsutrustning

Sjuksköterskor ger ofta patienter injektioner eller dropp med cytostatika utan att använda skyddsutrustning. Sköterskorna tror att skyddsklädseln skulle skrämma patienterna, säger Mudite Hoogland Krasts, Arbetarskyddsstyrelsen.

20 jul 2002, kl 16:13
0

En ny undersökning som Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionerna i Borås, Linköping, Umeå och Växjö gjort visar att sjuksköterskor som ger injektioner och dropp med cytostatika till patienter ofta inte använder skyddsutrustning. 
Det finns få rapporter om akuta effekter av cytostatika hos sjukvårdspersonal. De symtom som har uppmärksammats är irritation på slemhinnor och hud, eftersom många cytostatika är kemiskt starkt reaktiva ämnen. I ett antal studier under 1980-talet fann forskare ökat antal kromosomavvikelser i blodprov hos sjuksköterskor som hanterat cytostatika samt en ökning av mutagena ämnen i urinen. Rapporter finns om något ökad frekvens av missfall hos kvinnor som har arbetat med cytostatika.
? Studier har kunnat visa på skillnader när man använder skyddsutrustning och när man inte använder det, säger Mudite Hoogland Krasts. I de fall där personalen har använt skyddsbox och personlig skyddsutrustning finns i genomförda studier inga signifikanta skillnader i till exempel mutagen aktivitet i urinen jämfört med kontrollgrupper som inte har kommit i kontakt med cytostatika.
? Sjuksköterskor tror också att skyddsklädseln skulle skrämma patienterna, säger Mudite Hoogland Krasts. Det är en gammal uppfattning att man måste se till patienten i första hand.
Ett skäl till att sköterskorna inte förstår hur viktigt det är att följa skyddsföreskrifterna kan vara att nästan samtliga sjukhus som ingår i undersökningen inte har regelbundet återkommande utbildning av personalen som hanterar cytostatika.
? Där är apoteken en förebild. Apoteksbolaget har regelbunden återkommande utbildning minst vart tredje år, säger Mudite Hoogland Krasts.
Man kommer nu att se över föreskriften om cytostatika, AFS 1984:8.