Annons

Sista apotekslagarna lämnade till riksdagen

De lagförslag som ska komplettera omregleringen av apoteksmarknaden är nu överlämnade till riksdagen. Bland annat berör lagarna extemporeberedning, vem som får vara läkemedelsansvarig och kravet på apoteksskylt.

10 feb 2010, kl 11:27
0

Annons

Lagförslaget samlar ihop några frågor som missats i de tidigare lagändringarna som genomförts för den nya apoteksmarknaden. Bland annat klargör regeringen vad som gäller för den som är läkemedelsansvarig för apotek. Läkemedelsverket har tidigare skrivit till regeringen och konstaterat att det varit svårt att tolka den lag som började gälla i somras. Osäkerhet har gällt om den person som får det formella tillståndet att driva apotek också kan vara apotekets läkemedelsansvariga. I vänta på ett förtydligande tolkade Läkemedelsverket lagen som att det inte var möjligt för samma person att vara både tillståndsinnehavare och läkemedelsansvarig.

Men i det nya lagförslaget föreslår regeringen att det visst ska gå att vara både tillståndsinnehavare och läkemedelsansvarig. Remissinstanserna har varit splittrade i frågan, Läkemedelsverket tyckte till exempel att det finns risk för rollkonflikt om samma person får lov att ha båda positionerna. Sveriges Farmacevtförbund och Apotekarsällskapet har istället tyckt att det är ok att låta samma person ha båda rollerna. Att regeringen väljer att tillåta tillståndsinnehavaren att vara läkemedelsansvarig beror främst på att de inte vill att småföretagare ska hindras av för höga inträdeskrav.

I propositionen ?Vissa apoteksfrågor? föreslår regeringen också att alla apotek ska bli tvingade att ha Läkemedelsverkets godkända apoteksskylt. Det ska också bli tillåtet att tillverka extemporeläkemedel på andra ställen än öppenvårds- och sjukhusapotek. Läkemedelsverket ska kunna ge tillstånd till dessa särskilda extemporeapotek.

Den sista delen i förslaget gäller att Apotekens Service AB ska lämna de uppgifter till TLV som de behöver för att kunna kontroller att apoteken sköter utbytet av läkemedel.