Annons

Sertralin bästa antidepressiva

En stor metastudie som jämför 12 nya antidepressiva läkemedel med
varandra publiceras idag i Lancet. Resultatet visar att sertralin och
escitalopram är de bästa läkemedlen för att behandla akut depression.

29 jan 2009, kl 12:28
0

Annons

Analysen baseras på 117 studier som på olika sätt jämför 12 olika antidepressiva med varandra. Syftet med metaanalysen var att göra en kliniskt relevant jämförelse som dels visar vilka antidepressiva som är mest effektiva och dels vilka patienterna är mest följsamma till.

När det gäller effekt hamnar mirtazapin, escitalopram, sertralin och venlafaxin i topp. Escitalopram visade sig till exempel vara 33 procent bättre än duloxetin, 35 procent bättre än fluvoxamin och 95 procent bättre än reboxetin. Liknande siffror redovisas för sertralin.

Men när det gäller följsamheten till behandlingen visade sig escitalopram, sertralin, citalopram och bupropion bäst. Sammantaget konstaterar därför forskarna, med italienska Andrea Cipriani i spetsen, att setralin och escitalopram är de läkemedel som är bäst kliniskt eftersom de både har stark effekt och bra följsamhet.  Eftersom escitalopram fortfarande befinner sig under patent skriver forskarna att det är rimligt att erbjuda akut deprimerade patienter sertralin som det första behandlingsvalet. Ett läkemedel, reboxetin, visade sig vara signifikant sämre än alla andra.

Studierna som ligger till grund för metaanalysen undersöker alla den akuta behandlingen av depression. Om patienter ska behandlas längre än 8 veckor är det därför inte säkert att resultaten är relevanta.

I en kommenterande artikel i Lancet skriver Sagar V Parikh, verksam vid universitetet i Toronto, att resultaten är mycket viktiga för kliniskt verksamma läkare. Läkare bör ha ett antal behandlingsförslag att erbjuda sina patienter skriver han, och dagens resultat visar vilka alternativ man bör erbjuda.