Annons

Segdragen process försenar vaccineringar

»DECEMBER 2009Upphandlingen av ett nationellt HPV-vaccin inleds. SLL görupphandlingen på uppdrag av SKL. »MARS 2010Glaxosmithklines vaccin Cervarix vinner den första upphandlingsomgången på grund av ett lägre pris. Tanken är att vaccinationerna ska komma igång under hösten samma år.Sanofi Pasteur MSD överklagar upphandlingen då man anser att landstingen agerat felaktigt när de inte tagit hänsyn till […]

3 nov 2011, kl 12:21
0

Annons

»DECEMBER 2009
Upphandlingen av ett nationellt HPV-vaccin inleds. SLL gör
upphandlingen på uppdrag av SKL.

»MARS 2010
Glaxosmithklines vaccin Cervarix vinner den första upphandlingsomgången på grund av ett lägre pris. Tanken är att vaccinationerna ska komma igång under hösten samma år.
Sanofi Pasteur MSD överklagar upphandlingen då man anser att landstingen agerat felaktigt när de inte tagit hänsyn till det skydd mot kondylom som Gardasil ger. 

»SEPTEMBER 2010
Förvaltningsrätten i Stockholm avslår SP MSD:s yrkande, och anser inte att upphandlingen behöver ändras eller göras om.

»OKTOBER 2010
SP MSD överklagar Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten för otillåten ramavtalstid. Möjligheten att förlänga avtalet med två gånger två år plus sex månader extra är för långt.

»DECEMBER 2010
Konkurrensverket anser i ett yttrande till Kammarrätten att SLL brutit mot lagen i upphandlingsavtalet.

»MARS 2011
Rättsprocessen kring upphandlingen av ett HPV-vaccin JO-anmäls för att den tagit för lång tid. Kammarrätten dömer till SP MSD:s favör och beslutar att upphandlingen ska göras om.

»JUNI 2011
En ny nationell upphandling av vaccin mot HPV startar.

»SEPTEMBER 2011
Upphandlingen är klar och den här gången faller valet på SP MSD:s vaccin Gardasil. Skyddet mot kondylom blev avgörande.
GSK överklagar upphandlingsbeslutet och motiverar i en debattartikel i Dagens Nyheter sin överklagan med att deras vaccin, Cervarix, ger ett mycket bättre skydd mot livmoderhalscancer.
Läkemedelsverket ger sig in i debatten och förklarar att båda vacciner ger samma skydd mot HPV16-/18-relaterad cervixcancer om de ges före sexdebut.
Flera läkare ifrågasätter SP MSD:s höga siffror av förväntat skydd mot livmoderhalscancer i en debattartikel i Dagens medicin, och kritiserar sekretessen på hur läkemedelsföretaget räknat ut det.
SP MSD lämnar efter överklagan till Kammarrätten ut de tidigare sekretessbelagda delarna av upphandlingsunderlaget. Priset är fortfarande sekretessbelagt.

»OKTOBER 2011
Regeringen ber EU se över direktiven för offentliga upphandlingar så det blir möjligt att genomföra en begränsad upphandling under en pågående rättsprocess. Man tillsätter även en särskild utredare som ska se över hur upphandlingsområdet kan stärkas. Flera landsting ser över möjligheterna att påbörja vaccineringarna trots att upphandlingen inte är klar.