Sedvanlig sommarstiltje

Läkemedelsförsäljningen mätt som apotekens inköpspris (AIP) minskade som brukligt under sommarmånaderna juni och juli. I juni sjönk försäljningen med 8,9 procent jämfört med föregående månad och stannade på 1,76 miljarder kronor. I juli sjönk apoteksinköpen med ytterligare 7,6 procent till 1,61 miljarder. Siffrorna skall dock ses mot bakgrund av att majsiffran, 1,92 miljarder, var exceptionellt […]

17 sep 2001, kl 17:38
0

Annons

Läkemedelsförsäljningen mätt som apotekens inköpspris (AIP) minskade som
brukligt under sommarmånaderna juni och juli. I juni sjönk försäljningen
med
8,9 procent jämfört med föregående månad och stannade på 1,76 miljarder
kronor. I juli sjönk apoteksinköpen med ytterligare 7,6 procent till
1,61 miljarder.
Siffrorna skall dock ses mot bakgrund av att majsiffran,
1,92 miljarder, var exceptionellt hög. Denna månad var, frånsett maj
2000, den med högst läkemedelsförsäljning mätt som
AIP någonsin.

Försäljningen av antiobesitasmedel och medel mot erektionsstörningar var
fortsatt mycket låg under sommaren jämfört med tiden före subventionens
borttagande, även
om en blygsam återhämtning
kan skönjas efter bottennoteringarna i maj.