Fem frågor till Sara Liin, ny ledamot i Sveriges unga akademi
”Vill inspirera och sprida kunskap till unga”
Sara Liin Foto: Erik Thor/SUA

”Vill inspirera och sprida kunskap till unga”

Forskaren Sara Liin är en av åtta nya ledamöter som har valts in i Sveriges unga akademi för åren 2020-2025.

16 okt 2020, kl 07:00
0

Annons

Sara Liin, forskare på Linköpings universitet, är en av åtta nya ledamöter i Sveriges unga akademi. Den bildades 2011 på initiativ av Kungliga vetenskapsakademien och består av cirka 35 ledamöter som arbetar med forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter. Ledamotsperioden är begränsad till fem år.

Vad innebär det att vara med i Sveriges unga akademi?

Det är en akademi som samlar unga forskare inom alla olika discipliner och ämnesområden. Ledamöter kan bland annat arbeta med att sprida kunskap till barn och unga och få fler att intressera sig för forskarvärlden. Det är också ett forum för att vara med och utveckla forskningspolitiken. Vi kan kan ta mycket egna initiativ om vad vi vill göra. Akademien träffas och har flerdagarsmöten där vi bestämmer vad vi vill arbeta med.

Varför ansökte du om att få bli ledamot?

Det var framför allt för att få arbeta med att inspirera och sprida kunskap till barn och unga. Just nu arbetar vi till exempel med en barnbok om forskardrömmar, vilket känns väldigt roligt. En annan anledning är att jag ser det som en stor möjlighet att utvecklas och träffa forskare från många olika ämnesområden.

Hur kommer det att påverka dig personligen?

Jag tror att det kan leda till en stor vetenskaplig mognad där man kan se att forskning kan se ut på många olika sätt. Det är annars lätt att bli hemmablind när man arbetar med likasinnade. Det skulle också kunna leda till samarbeten mellan olika tvärvetenskaper. Vi har haft ett första möte och det var otroligt inspirerande att få träffa andra forskare som gör att man vidgar sitt perspektiv.

Vad forskar du om?

Min forskning berör frågeställningar om kroppens elektriska aktivitet. Jag forskar bland annat om de jonkanalsproteiner som styr hjärtats rytm. Om dessa inte fungerar drabbas vi av allvarliga sjukdomar. Jag tittar på hur ärftliga mutationer kan störa jonkanalernas funktion och hur vi kan utveckla kemiska substanser för att få dessa att fungera normalt. Jag hoppas att min forskning kan leda till bättre läkemedel för patienter som lider av rytmrubbningar i hjärtat.

Vad har du på gång just nu?

Vi har precis startat upp ett nytt projekt som handlar om hur ärftliga defekter och kroppsegna molekyler påverkar i jonkanalssystemet. Oftast brukar man titta på dessa var och en för sig, men vi försöker nu att hitta bra och dåliga kombinationer mellan dem. Det gör att vi lär oss mer om hjärtat.