Annons

Samordnad satsning på ordinationsmodul

De tre största landstingen gör gemensam sak i en stor IT-satsning. Projektet Patientens Läkemedelsinformation kan leda till framtidens elektroniska journaler.

26 sep 2006, kl 18:17
0

Det är Region Skåne, Stockholms Läns Landsting och Västra Götaland som nu samverkar för att utveckla en databas och en ordinationsmodul som ger vården, apoteken och patienter samlad information om vårdtagares läkemedelsanvändning.

Bengt Sjöborg, projektkoordinator från Läkemedelscentrum i Stockholms läns landsting, räknar med att arbetet ska vara färdigt år 2010. Då ska patienter nå informationen via internet, medan vården och apoteket har särskilda datorlösningar.
Redan under hösten kommer de första piloterna igång. Via ordinationsmodulen ska läkare kunna hantera Apodos-ordinationer och de ska få tillgång till läkemedelsförteckningen.
Bengt Sjöborg menar att det är viktigt att information är enkel att nå.

– Erfarenhet från andra länder visar att läkemedelsförteckningar måste vara mycket lättillgängliga för att de ska användas av läkare. Med ordinationsmodulen får läkarna direkt tillgång till listorna via patienternas journaler istället för att gå via apotekets system.

Samlad information om patienters läkemedelsanvändning har länge varit efterfrågad inom vården.

– Patienter besöker olika avdelningar och enheter och i varje journal lagrar man bara vad som skett på just den enheten där journalen är skriven. Läkarna får då ingen överblick, säger Bengt Sjöborg.

Med den nya tekniken blir det förhoppningsvis ändring på det. Till skillnad från läkemedelsförteckningen ska ordinationsmodulen även innehålla information om vilken läkare som ordinerat en viss medicin för att den doktor som tar del av journalen ska veta vart han eller hon ska vända sig med eventuella frågor. I systemet ska samtliga ordinationer, inte enbart läkemedelsförteckningen, ingå så att även framtida uttag framgår.

Till att börja med kommer projektet att drivas i de tre stora landstingen, men det kan komma att utvecklas till ett nationellt system för elektroniska journaler.