Annons

Datoriserad poängberäkning ska minska hjärtkärlsjukdom

Nu lanseras det datoriserade hjälpmedlet Heartscore på svenska vårdcentraler. Förhoppningen är att det ska förebygga hjärtkärlsjukdom med upp till 80 procent.

21 apr 2004, kl 13:36
0

Annons

75 distriktsläkare testar nu det datoriserade hjälpmedlet Heartscore i Sverige (se LMV 11/01). Via faktorer som ålder, kön, blodtryck, kolesterolvärden och rökvanor beräknas patientens individuella risk. Utifrån patientens prognos ska sen läkaren och patienten gemensamt arbeta för livsstilsförändringar och eventuellt läkemedelsbehandling för att nå uppsatta målvärden.
? Trots att hjärtkärlsjukdom utgör den vanligaste dödsorsaken i dag går upp till 80 procent av fallen att både förebygga och förhindra, säger Joep Perk, överläkare vid Oskarshamns lasarett och svensk koordinator för Heartscore.
Till grund för beräkningen ligger internationella studier med runt 210 000 patienter. Europa har delats in i tre olika riskområden, där Sverige ligger i den högsta tillsammans med övriga Norden.