Sammanslagningen Pharmacia-Pfizer godkänd av EU

EU-kommissionen har nu godkänt den planerade sammanslagningen mellan Pharmacia och Pfizer. Vissa produkter måste säljas ut så att företaget inte dominerar marknaden.

28 Feb 2003, kl 12:36
0

De läkemedel som måste säljas ut är Ketensin mot högt blodtryck och djurantibiotikan Parkemoxin. Dessutom måste företagen göra sig av med tre läkemedel som är under utveckling: darifenacin mot överaktiv blåsa och två preparat mot impotens, apomorfin-nässpray och PNU-142774E. Darifenacin är i princip redo för ansökan om godkännande.

Företagen väntar fortfarande på godkännande från amerikanska myndigheter och Pfizer hoppas att affären ska kunna bli klar i mars.