Annons

Samarbete ska förbättra kundsamtal på apotek

Ett nytt samarbetsprojekt i Östergötland syftar till att förbättra kommunikationen på apoteken genom så kallade motiverande samtal.

22 apr 2004, kl 11:39
0

Apoteket satsar i flera projekt på att förbättra dialogen mellan personal och kunder. Ett av de mer ambitiösa är ett nytt samarbete mellan Apoteket och landstinget i Östergötland som syftar till att introducera så kallade motiverande samtal. Grundtanken är att hjälpa människor att förstå och åtgärda sina problem genom att använda ett ledande och kundcentrerat förhållningssätt.

? Att farmacevtrollen utvecklades från hantverkare till informatörer var ett stort och mödosamt steg. När vi nu skall gå från informatörer till kommunikatörer är steget inte lika stort men kanske lika svårt, det blir en förändring av vårt beteende. Vi får som jag ser det en ny yrkesroll och till det behöver vi förändra vårt sätt att se på våra kunder. Den rådgivande rollen bör bli mer framträdande, säger Birgitta Sahlin Olofsson, projektledare och apoteksområdeschef på apoteket Hägern i Norrköping.