Annons
Skyddseffekten sjönk kraftigt på åtta månader
Foto: Istock

Skyddseffekten sjönk kraftigt på åtta månader

Forskare följde skyddseffekten av covid-19-vaccinerna över tid bland drygt 780 000 tidigare militäranställda.

5 nov 2021, kl 10:44
0

Annons

Forskare i USA har gjort en av de hittills största undersökningarna av i vilken takt som skyddseffekten av covid-19-vaccinerna avtar. Studien, som är publicerad i Science, visar att skyddet mot att bli infekterad minskar snabbt de första åtta månaderna efter vaccineringen. Trots detta fortsätter vaccinerna att ge ett gott skydd mot allvarlig covid-19, sjukhusinläggning och död, även om inte heller detta skydd är hundraprocentigt.

Följde skyddseffekten av covid-19-vaccinerna

I studien analyserade forskarna registerdata om 780 225 amerikanska veteraner, tidigare militäranställda. De jämförde förekomsten av konstaterad covid-19 och av dödsfall bland omkring 498 000 fullvaccinerade respektive 282 000 ovaccinerade veteraner. De vaccinerade hade antingen fått något av de två mRNA-vaccinerna från Moderna eller Pfizer/Biontech eller virusvektorvaccinet från Janssen.

Startpunkten sattes till 15 dagar efter den andra vaccindosen för de vaccinerade. Därefter studerade forskarna vaccineffekten månad för månad. Undersökningen omfattade tiden februari-oktober 2021, en period då deltavarianten av viruset sars-cov-2 blev dominerande i USA.

Skyddet mot infektion gick ned

Samtliga tre vacciners skydd mot konstaterad covid-19 minskade påtagligt under månaderna efter vaccineringen. Störst var minskningen för Janssens vaccin, följt av vaccinet från Pfizer/Biontech och sedan vaccinet från Moderna.

Cirka en månad efter vaccineringen låg Janssenvaccinets skyddseffekt på 86,4 procent. Efter ytterligare sju månader var den nere på 13,1 procent. Under samma månader sjönk skyddseffekten av vaccinet från Pfizer/Biontech från 86,9 till 43,3 procent. Skyddseffekten av Modernas vaccin gick ned från 89,2 till 58 procent.

Minskningen avspeglade sig ett ökande antal så kallade genombrottsinfektioner (infektion hos en vaccinerad person). Den kvarstod även när forskarna tog hänsyn till personernas ålder, kön och andra sjukdomar.

Ökar fortfarande chansen att överleva

Trots att skyddet mot infektion sjönk, fortsatte vaccinerna att minska risken att bli allvarligt sjuk och dö av covid-19. Det såg forskarna i en analys av hur det gick för de vaccinerade respektive ovaccinerade deltagare som testade positivt för sars-cov-2 någon gång under juli-september.

Samtliga vaccintyper ökade chansen att överleva en covid-19-infektion. Janssens vaccin gav ett drygt 70-procentigt skydd mot död i covid-19 medan skyddet av mRNA-vaccinerna låg en bit över 80 procent.

Forskarna framhåller att de vaccinerade veteranerna hade en mycket lägre risk att avlida till följd av covid-19. Samtidigt, påpekar de, var risken inte noll. Det förekom att även genombrottsinfektioner blev så allvarliga att de ledde till döden.

Vill se även andra åtgärder

Forskarnas övergripande slutsats är att covid-19-vaccinerna fortsätter att vara det viktigaste verktyget för att förhindra infektioner och dödsfall. Men de anser att det också är viktigt att fortsätta med tilläggsåtgärder för att begränsa smittspridningen både bland vaccinerade och ovaccinerade, exempelvis andningsskydd, handtvätt och fysisk distansering.