Annons

Rotavirusvaccin skyddade fler

När USA införde rotavirusvaccination skyddades även ovaccinerade äldre barn och vuxna från infektion. Det visar en studie.

29 aug 2013, kl 09:35
0

Annons

USA började vaccinera mot rotavirusinfektion 2006. Sedan dess har man sett en kraftig minskning av sjukhusvårdade barn. Nu visar en studie publicerad i tidskriften JAMA att även ovaccinerade äldre barn och vuxna skyddas från rotavirusinfektion.

Studien är gjord av forskare vid det amerikanska smittskyddsinstitutet CDC. Forskarna jämförde data från barn och vuxna som lagts in på sjukhus på grund av rotavirus eller ospecificerad magsjuka under åren 2000 till 2006 med åren 2008 till 2010. Precis som tidigare forskning visade studien att rotavirusinfektion hos barn under fem år minskade med 80 procent åren efter införande av vaccination.

Men studien visade även att rotavirusrelaterade sjukhusinläggningar minskade med 70 procent bland barn mellan 5 och 14 år gamla, med 53 procent i åldergruppen 15 till 24 år och med 43 procent bland vuxna mellan 25 och 44 år gamla. Även fallen av ospecificerad magsjuka minskade med mellan 6-30 procent, där det minskade mest i den yngsta åldergruppen. Forskarna menar att resultatet visar att rotavirusvaccin ger en god flockimmunitet.

Rotavirusinfektion kan orsaka feber, kräkningar och diarréer under fem till åtta dagar. I första hand drabbas små barn av infektionen. I Sverige är två rotavirusvaccin godkända, Rotateq och Rotarix. Det kan ges från sex veckors ålder.

Sverige vaccinerar inte barn mot rotavirus idag, men Smittskyddsinstitutet håller på och tar fram ett kunskapsunderlag för ett eventuellt vaccinationsprogram. Underlaget ska vara klart i september. 

Tidigare i veckan beslutade en tysk myndighet sig för att rekommendera ett införande av rotavirusvaccination för barn från sex veckors ålder. Det är inte beslutat om eller när Tyskland kommer att införa vaccination.