Annons

Roactemra godkänt för reumatoid artrit

EU-kommissionen har gett klartecken för ett nytt läkemedel mot reumatoid artrit. Den aktiva substansen tocilizumab minskar inflammationer i lederna genom att hämma signalproteinet interleukin-6.

22 jan 2009, kl 12:44
0

Annons

Det nyligen godkända läkemedlet marknadsförs av Roche och verkar genom att blockera interleukin-6 som är ett av immunförsvarets signalämnen. Studier har visat att en minskning av interleukin-6 minskar den inflammation i lederna som drabbar patienter med reumatoid artrit. Den aktiva substansen i Roactemra heter tocilizumab och är en humaniserad monoklonal antikropp riktad mot receptorn för IL-6. 

Roactemra är godkänt av EU-kommissionen att ges i kombination med metotrexat på vuxna med måttlig till svår reumatiod artrit som inte svarat bra på behandling med traditionella antireumatiska läkemedel eller TNF-alfahämmare. De patienter som inte tål metotrexat kan behandlas enbart med tocilizumab.

Till grund för godkännandet ligger fem internationella fas 3-studer på omkring 4 000 patienter med reumatoid artrit. I dessa såg man att 30 procent av patienterna som fått tocilizumab var symtomfria efter sex månaders behandling. Preparatet gav också en viss ökad risk för infektioner.
Tillverkaren Roche tror att läkemedlet kan finnas i Sverige i slutet av mars.

Läs mer om nya läkemedel mot reumatiod artrit i Kunskapsakuten Lmv. 6/08.