Annons

EU godkänner Stelara mot psoriasis

EU-kommissionen har godkänt Stelara, ett nytt läkemedel mot psoriasis som marknadsförs av Janssen-Cilag. Läkemedlet rekommenderas främst för de patienter som inte svarar på vanliga behandlingsmetoder.

26 jan 2009, kl 18:19
0

Annons

Stelara (ustekinumab) har utvecklats av Janssen-Cilag och godkändes av EU-kommissionen efter att resultat av två positiva fas III-prövningarna presenterats. Enligt studierna kan ustekinumab hjälpa patienter som lider av  så kallad plackpsoriasis och inte svarar på traditionella mediciner. Patienterna upplevde en bättre livskvalitet som kan upprätthållas med fyra injektioner av ustekinumab per år.

Det nya läkemedlet är en monoklonal antikropp som är riktad mot interleukin-12 och interleukin-23. Dessa signalproteiner har kopplats till psoriasis och flera andra immunsjukdomar.

Stelara har också en dämpande effekt på immunförsvaret och ska inte ges till patienter som lider av infektioner. Allvarliga infektioner har även förekommit som biverkningar under de kliniska prövningarna.