Annons

Fem läkemedelskommittéer har blivit en

Sedan 1 januari finns det bara en läkemedelskommitté i Västra
Götalandsregionen. Regionens fem kommittéer har slagits samman för att
göra arbetet mer effektivt.

22 jan 2009, kl 12:04
0

Annons

Fram till årsskiftet fanns det fem läkemedelskommittéer i Västa Götalandsregionen. Dessa har nu gått samman till en. De fem kommittéerna härstammade från den tid då regionen bestod av fyra separata landsting. Då hade Göteborgs stad, Södra Älvsborg, Skaraborg, Mellersta Bohuslän och Nordvästra Götaland sina egna kommittéer. Sedan landstingen för tio år sedan bildade en gemensam region har de fem grupperna samarbetet allt mer.

Den 1 januari i år var det dags att även låta kommittéerna bli en. Karin Lendenius är läkemedelschef i regionen och säger att sammanslagningen blivit ett naturligt steg. Redan sedan tidigare har regionen en gemensam rekommendationslista för läkemedel.
– Tidigare hade vi fem olika listor och expertgrupper. Dessutom fanns ett regionalt läkemedelsråd som samordnade dessa och sammanslagningen kommer att innebära en klar effektivisering av arbetet.

I den nybildade kommittén sitter elva läkare, en apotekare och en läkemedelschef. I och med sammanslagningen är det många av de gamla medlemmarna som inte får plats.
– Kommittéerna har befolkats av en rad kompetenta och engagerade människor men jag är säker på att det kommer finnas möjlighet för dem att arbeta med läkemedelsfrågor även i framtiden, säger Karin Lendenius.