Annons
Ny lovande antibiotika på väg mot resistent gonorré
Tredimensionell, datorgenererad bild av antibiotikaresistenta Neisseria gonorrhoeae diplococcal-bakterier. Foto: U.S. Centers for disease control and prevention

Ny lovande antibiotika på väg mot resistent gonorré

Resultat från en fas III-studie med 930 deltagare ger hopp om att kunna bekämpa ”super-gonorré”.

6 nov 2023, kl 08:51
0

Annons

Resistent gonorré som inget befintligt antibiotikum biter på – ibland kallad ”super-gonorré” – är ett växande folkhälsohot över hela världen.

År 2018 rapporterade Läkemedelsvärlden om de tre första fallen i världen där gonorrébakterien hade höggradig resistens mot de två första linjens antibiotika, azitromycin och ceftriaxon, liksom mot flertalet alternativa antibiotika.

Det har länge sett mörkt ut i kampen mot resistent gonorré eftersom det är tunnsått med nya antibiotika i läkemedelsföretagens forskning och utveckling.

Men nu väcker lovande resultat om läkemedelskandidaten zoliflodacin förhoppningar om att ett effektivt motvapen är på väg.

Kan stoppa resistent gonorré

Zoliflodacin är det första i en ny klass av antibiotika som har nått så här långt i utvecklingen.

Det har en ny verkningsmekanism som är riktad mot viktiga enzymer hos gonorrébakterien. Enzymerna är nödvändiga för celldelning och läkemedelsbehandlingen förhindrar därför bakterietillväxt.

Ursprungligen var det läkemedelsföretaget Astrazeneca som tog fram läkemedelskandidaten. Astrazeneca överlät senare den fortsatta utvecklingen till amerikanska Entasis therapeutics.

Långsam utvecklingsprocess

Provrörsstudier har tidigare visat att substansen har god effekt mot höggradigt antibiotikaresistenta stammar av gonorrébakterier.

För fem år sedan kom positiva resultat från en fas II-studie av zoliflodacin hos 179 patienter med gonorré. Studien var bland annat offentligt finansierad av USA:s National institutes of health, NIH.

Att ta fram nya antibiotika, som ska användas så lite som möjligt för att inte skapa resistens, är dock inte det mest lönsamma läkemedelsföretag kan satsa på. Därför är det inte förvånande att utvecklingen av zoliflodacin stannade av efter fas II-studien.

Men det tog ny fart genom ett samarbete med företaget Entasis och ett icke vinstdrivande globalt nätverk för forskning om nya antibiotika. Nätverket heter Gobal antibiotic research and development partership, GARDP, och har sitt säte i Schweiz.

Studie i fem länder

I ett pressmeddelande offentliggör GARDP nu preliminära resultat från en internationell fas III-studie av zoliflodacin.

Forskare och vårdpersonal genomförde studien vid 16 kliniker i Belgien, Nederländerna, Sydafrika, Thailand och USA. Sammanlagt deltog 930 patienter med okomplicerad gonorré.

De randomiserades till att antingen få standardbehandling med ceftriaxon och azitromycin eller behandling med zoliflodacin.

Studien visade att läkemedelskandidaten var minst lika effektiv mot gonorré som standardbehandlingen och gav inga eller milda biverkningar.

Ger hopp mot resistent gonorré

I en artikel i Nature uttalar sig den svenska mikrobiologen och forskaren Magnus Unemo om resultaten av den aktuella fas III-studien. Professor Magnus Unemo, Universitetssjukhuset i Örebro, leder en EU-gemensam övervakning av spridningen av resistent gonorré.

Han kallar zoliflodacinresultaten för ett verkligt genombrott. Och understryker hur bråttom det är att få fram nya effektiva behandlingar mot resistent gonorré:

– Den nuvarande utvecklingen är mycket oroande eftersom gonorré kan bli omöjlig att behandla.

Måste begränsa användningen

Ett orosmoln är risken att bakterier blir resistenta även mot den nya behandlingen.

För att motverka detta genom att begränsa användningen utvecklas zoliflodacin enbart för behandling av gonorré och andra sexuellt överförda infektioner.