Annons

Reklam ger nya användare

Reklam för antidepressiva läkemedel gör att fler påbörjar en
medicinering men påverkar inte nödvändigtvis användningsnivåerna bland
dem som redan behandlas. Detta är slutsatsen i en studie som
publicerats i The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy.

10 jun 2008, kl 12:04
0

Annons

Marknadsföring av läkemedel direkt till allmänheten kan jämföras med en reklamkampanj där målet är att uppmärksamma konsumenterna på produktens existens snarare än att förmedla information om huruvida de behöver den eller ej. Det handlar alltså om att utöka marknaden snarare än att få redan befintliga läkemedelsanvändare att byta medicin. Detta visar en studie baserad på reklam om och försäljning av antidepressiva läkemedel i USA mellan 1996 och 2003.

Men denna typ av läkemedelsreklam är inte nödvändigtvis negativ, menar forskarna. Många av dem som lider av depression går obehandlade och därför kan reklamen vara av nytta om den leder till att dessa behandlas. Framför allt om läkaren skriver ut det läkemedel som passar patienten bäst, oberoende av vilken reklam som fick patienten att söka hjälp. Men forskarna understyrker att sådana möjliga fördelar måste vägas mot att reklamen också kan leda till att individer som inte är i behov av behandling söker vård.

Reklam för receptbelagda läkemedel direkt till allmänheten är tillåtet i USA och Nya Zeeland.