Annons

Regeringen prioriterar primärvård och äldrevård

Äldrevård och primärvård hör till de områden som regeringen vill satsa på när sjukvården förstärks med nio miljarder inom ramen för en nationell handlingsplan.

5 jul 2002, kl 05:27
0

Med början år 2001 kommer staten att satsa nio miljarder kronor på vården, främst på de tre prioriterade områdena, primärvård, äldrevård och psykiatri. De nio miljarderna kommer främst att gå till landstingen, men även till kommunernas äldreomsorg.
? Vi vet inte exakt hur pengarna kommer att fördelas, men vi kommer att utgå från den verksamhet som det har riktats mest kritik mot, säger Mikael Sundesten, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet. Den allvarligaste kritiken som socialstyrelsen har fått år efter år har handlat om läkarbemanningen inom äldrevården samt att primärvården inte räcker till för de äldre som bor hemma.


Eftersatt område
Besparingar och omstruktureringar under 90-talet har gjort att primärvården har fått ta ett ökat ansvar, men de har inte tillförts resurser som svarar upp mot det. Det vill regeringen nu åtgärda genom att öka antalet allmänläkare så att man kan ha färre invånare per läkare.
? På det sättet minskar man belastningen och kan öka tiden för varje patient hos läkaren. Om man gör en satsning på primärvården så kommer det i stor utsträckning de äldre till del, säger Mikael Sundesten.
  Med satsningen hoppas regeringen på en uppryckning av allmänmedicinen. Genom att statusen höjs hoppas man att det skall bli mer intressant för läkare och sköterskor. Genom en ökad etableringsfrihet för allmänläkare och annan vårdpersonal vill man öka mångfalden av vårdgivare i primärvården.
När det gäller satsningar på de äldre finns det sedan tidigare också pengar avsatta för att bygga upp särskilda äldrecentrum, men där finns det inga färdiga planer än.
Fördelningen av de nio miljarderna ska ske inom ramen för en nationell handlingsplan för sjukvården som ska vara klar år 2010 Varje landsting skall göra ett utvecklingsprogram för hur man tänker använda pengarna.