Annons

Nya Alzheimer-läkemedel ges bara till var tionde patient

Mellan 60 000 och 70 000 patienter med Alzheimers sjukdom skulle kunna bli hjälpta av de nya Alzheimer-bromsmedicinerna donezepril (Aricept) och rivastigmin (Exelon), men endast en tiondel av dessa får läkemedlen idag. Orsaken är att en fullt utökad användning drastiskt skulle öka landstingens läkemedelskostnader.Men Ingvar Karlsson, överläkare i psykiatri vid Mölndals sjukhus, menar att en […]

5 jul 2002, kl 05:27
0

Annons

Mellan 60 000 och 70 000 patienter med Alzheimers sjukdom skulle kunna bli hjälpta av de nya Alzheimer-bromsmedicinerna donezepril (Aricept) och rivastigmin (Exelon), men endast en tiondel av dessa får läkemedlen idag. Orsaken är att en fullt utökad användning drastiskt skulle öka landstingens läkemedelskostnader.
Men Ingvar Karlsson, överläkare i psykiatri vid Mölndals sjukhus, menar att en ökad användning, förutom ett minskat personligt lidande, både för patient och anhörig, faktiskt skulle innebära betydande hälsoekonomiska vinster.
? Behandlingarna kostar mellan nio och tolv tusen kronor per patient och år, men att använda dem fullt ut skulle sannolikt ge betydande besparingar för kommunerna inom äldrevården, säger Ingvar Karlsson.
Problemet är, menar han, den bristande samordningen mellan kommuner och landsting i vårdfrågor. Landstingen vill inte ta på sig ökade kostnader för att generera besparingar åt kommunerna och därför hamnar Alzheimerpatienterna mellan två stolar.
Eftersom det handlar om gamla, förvirrade människor är det också mycket en etisk fråga, menar Ingvar Karlsson.
? Man kan fråga sig vilken annan grupp av patienter som skulle acceptera att inte få en existerande och effektiv behandling, säger han.