Annons

Omeprazol effektivt vid halsbränna, cisaprid ej bättre än placebo

Halsbränna är ett av de typiska symtomen vid gastroesofagal reflux och vanligt förekommande i befolkningen. I en randomiserad, dubbelblind placebokontrollerad studie genomförd på 65 norska vårdcentraler ingick 483 patienter, i åldern 18?80 år, som uppgivit besvär av halsbränna minst tre dagar i veckan. Med gastroskopi bekräftades även refluxesofagit hos patienterna.Patienterna delades in i tre lika […]

5 jul 2002, kl 05:49
0

Annons

Halsbränna är ett av de typiska symtomen vid gastroesofagal reflux och vanligt förekommande i befolkningen. I en randomiserad, dubbelblind placebokontrollerad studie genomförd på 65 norska vårdcentraler ingick 483 patienter, i åldern 18?80 år, som uppgivit besvär av halsbränna minst tre dagar i veckan. Med gastroskopi bekräftades även refluxesofagit hos patienterna.
Patienterna delades in i tre lika stora grupper och fick antingen 20 mg omeprazol, 40 mg cisaprid eller placebo per dag i åtta veckor. För användning vid halsbränna fick patienterna antacida, kalciumkarbonattabletter som neutraliserade 7 mmol syra. Patienterna såg sin läkare vid återbesök efter två, fyra samt åtta veckors behandling.
Med adekvat kontroll av halsbränna avsågs högst en attack av mild halsbränna under den senaste sjudagarsperioden före återbesöket.
Efter fyra veckors behandling hade 71 procent av patienterna som fick omeprazol kontroll över halsbrännan. För cisaprid och placebo var andelen 22 respektive 18 procent. Skillnaden var signifikant högre för omeprazol i jämförelse med båda de andra grupperna (p<0,0001).
Av patienterna i omeprazolgruppen hade de med Helicobacter pylori större effekt än de utan bakterien, 86 respektive 65 procent, p<0,02).
Medianbehovet av antacida var noll bland omeprazolpatienterna och 8 respektive 10 tabletter för cisaprid- och placebogrupperna. Även symtom som sura uppstötningar, rapar och magsmärtor förekom signifikant mindre bland dem som fick omeprazol. Däremot sågs även här ingen signifikant skillnad mellan placebo och cisaprid.
I sin diskussion säger de norska forskarna att cisaprid anses förbättra icke-refluxsymtom som uppkördhet, smärta och illamående bättre än placebo, men det kunde inte ses i den aktuella studien. Förbättringar sågs både i placebo- och cisapridgruppen.
Biverkningar rapporterades signifikant oftare i cisapridgruppen, både i jämförelse med omeprazol och med placebo.
Studien sponsrades av Astra Norge.


British Medical Journal 1999;319:550?3