Annons

Montelukast medgav minskad dos steroider vid astma

För astmapatienter som trots inhalerade steroider har astmasymtom kan det vara bättre att få ytterligare ett läkemedel än ökad dos av steroider. I en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad studie (sponsrad av MSD) utförd i USA, Kanada och Europa deltog 226 kliniskt stabila patienter med kronisk astma och som erhöll medelhöga till höga doser inhalationssteroider.Under upp […]

5 jul 2002, kl 05:49
0

Annons

För astmapatienter som trots inhalerade steroider har astmasymtom kan det vara bättre att få ytterligare ett läkemedel än ökad dos av steroider. I en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad studie (sponsrad av MSD) utförd i USA, Kanada och Europa deltog 226 kliniskt stabila patienter med kronisk astma och som erhöll medelhöga till höga doser inhalationssteroider.
Under upp till tolv veckor fick hälften av patienterna 10 mg montelukast, en leukotrienreceptorantagonist, till natten och hälften placebo. Vid återbesök varannan vecka justerades dosen steroider efter behov.
I genomsnitt minskade behovet av steroider med 47 procent i den aktivt behandlade gruppen och 30 procent i placebogruppen (p=0,046, 95-procentigt konfidensintervall 0,3?34,8). Minskningen var oberoende av inhalationsteroid. 29 procent av placebopatienterna och 40 procent av de aktivt behandlade kunde sluta helt med steroider. 50 respektive 62 procent minskade sin steroiddos med minst hälften.
Inga signifikanta skillnader i spirometridata, astmasymtom, användning av beta-stimulerare eller biverkningar sågs.


British Medical Journal 1999;319:87?90